Föreläsningar

Arbetet med mångfaldsfrågor bör inledas med en föreläsning.

Våra föreläsningar belyser de olika sätten just ert företag eller organisation kan arbeta för en ökad mångfald. På det viset kan alla anställda arbeta åt samma håll och uppnå det förutbestämda målet.

Vi arbetar med erfarna föreläsare inom området, antingen det handlar om en öppen föreläsning eller en företagsspecifik där man behöver fokusera på ett speciellt område. Deltagarna går ifrån föreläsningen med ett ökat engagemang och förståelse för området.