Kommunikation

Vi skapar en kommunikation som er målgrupp kan identifiera sig med

Vi är vana att kommunicera med olika segment av målgrupper. Detsamma gäller de trots allt heterogena grupperna invandrare. Det handlar om att skapa en kommunikation som individen kan identifiera sig med. Vi utgår från kundens befintliga manér och föreslår anpassningar för olika grupper. Det kan vara en anpassad rubrik, bild eller liknande, allt för att skapa lojalitet och sympati. I slutändan tittar vi på rätt medieval, för att verkligen nå fram och skapa engagemang. Med våra 11 år i branschen har vi byggt upp ett stort nätverk med kanaler där vi kan nå fram med ditt budskap.

Media

media
Det bästa medievalet är det minst förväntade.
Olika invandrargrupper har olika typer av mediekonsumtion. Vi ser kontinuerligt över marknaden för att finna de bästa medierna för respektive målgrupp, antingen det är hemsidor, radio, print sociala medier, tv m.fl. Vi har sedan starten 2005 samlat på oss bred kunskap kring invandrargruppers konsumtionsmönster och medieval.  Tätt samarbete med många invandrarföreningar gör att vi har fått ovärderlig kunskap och en möjlighet att engagera medlemmar i undersökningar och ytterligare en kanal att sprida just ert budskap eller erbjudande.

Självfallet är alla aktiviteter direkt mätbara för att säkerställa bästa tänkbara resultat.

PR och Opinionsbildning

pr
Som ett kompletterande spår identifierar vi också medier, föreningar, riksförbund och muslimska församlingar bland ovan valda grupper. Här arbetar vi fram en pressrelease som också ska referera till hemsidan. Vi kommer att kontakta samtliga aktörer för att förmå dem att skriva om eventet. Föreningar och församlingar ska erbjudas kampanjtidning för egen distribution till besökare och medlemmar.

Evenemang/Högtider

hogtid
Vi har ovärderliga kunskaper om de bästa mångkulturella evenemangen i Sverige och de viktiga högtiderna för olika grupper.