Marknadsundersökning

Invandrande grupper utgör idag 20% av Sveriges befolkning

Sedan 2005 har vi arbetat med att identifiera behov och konsumtionsmönster bland de trots allt heterogena invandrargrupperna. För många innebär det ofta nya möjligheter till intäkter och ett sätt att bygga eller stärka varumärket bland dessa grupper. För att våra arbeten ska bli så exakta som möjligt behöver vi få mer information om våra målgrupper.

Trots att invandrare utgör 1/5 av Sveriges befolkning så exkluderas de på olika sätt i många undersökningar. Då det idag saknas klassiska verktyg för att identifiera dessa målgrupper har vi skapat våra egna verktyg för detta. Det handlar om allt från webbenkäter till fältundersökningar. Vi samlar in information så att vi kan nå fram med kundens budskap till den önskade målgruppen.

Vi kan även med hjälp av våra verktyg ta reda på vad de vet om ert företag eller era produkter. Vi kan också identifiera de olika kanalerna som ger bäst effekt för att nå fram med er marknadsföring och göra den relevant för invandrargrupper.