Våra tjänster

Visste du att invandrande grupper i Sverige har en köpkraft på över 280 miljarder kronor om året?
Ert företag har inte råd att ha fördomar eller förbise nya starka målgrupper. Målgrupper som har bidragit med andra språk, högtider, kulturella värderingar, vanor och beteenden för att skapa dagens mångkulturella samhälle.

Vi identifierar era målgrupper och har de olika tjänsterna för att ni ska lyckas nå ut med ert budskap.

Kommunikation

Kommunikation

Vi är vana att kommunicera med olika segment av målgrupper. Detsamma gäller de trots allt heterogena grupperna invandrare. Det handlar om att skapa en kommunikation som individen kan identifiera sig med.

Läs mer

Marknadsundersökning

Marknadsundersökning

Sedan 2005 har vi arbetat med att identifiera behov och konsumtionsmönster bland de trots allt heterogena invandrargrupperna. För många innebär det ofta nya möjligheter till intäkter och ett sätt att bygga eller stärka varumärket bland dessa grupper.

Läs mer

Produktion

Produktion

När vi genom våra andra verktyg och kanaler har fått information om vart och hur er målgrupp tar emot kommunikation så kan vi även hjälpa er att producera material.

Läs mer